razpis: 52. SLOVENSKA PREGLEDNA FOTOGRAFSKA RAZSTAVA 2021

 

 1. ORGANIZATOR

Digitalni Foto Klub (DFK), Ljubljanska cesta 14, Celje

Predsednik DFK: Igor Rosina

Kontakt: digitalnifotoklub@gmail.com

 

 1. POKROVITELJSTVO

Razstava poteka pod pokroviteljstvom FZS št. 11/2021.

Po Pravilniku FZS je razstava 1. stopnje.

 

 1. TEME RAZSTAVE

A: PROSTA BARVNA

B: PROSTA ČRNOBELA

C: KOLEKCIJA (barvna ali črnobela)

 

 1. NAVODILA ZA PRIJAVO IN POŠILJANJE FOTOGRAFIJ

Na natečaju lahko sodelujejo vsi amaterski in profesionalni fotografi iz Slovenije in zamejstva.

Vsaka fotografija mora imeti svoj naslov. »Brez naslova«, »no title« ipd. ne štejejo kot naslovi!

V temah A in B lahko avtor sodeluje z največ 4 posamičnimi fotografijami na temo.

V temi C avtor sodeluje s kolekcijo natančno 4 fotografij, ki morajo tvoriti celoto.

Skupaj lahko en avtor torej odda največ 12 fotografij.

Fotografska dela naj bodo novejših datumov.

S fotografijami, ki so bile sprejete ali nagrajene na prejšnjih Slovenskih preglednih razstavah, ni dovoljeno sodelovati.

Istih fotografij ni dovoljeno pošiljati v različne teme.

Sprejema se samo digitalne fotografije v obliki JPG datotek. Ime datoteke naj bo naslov fotografije. Datoteka naj bo velika med 2500 in 3000 pix po daljši stranici in naj ne presega 5MB.

Fotografije morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočega, za kar ta prevzema vso odgovornost. Na fotografiji ne sme biti podpisov in okvirjev.

Fotografije se oddaja preko spletne prijavnice na strani:

PRIJAVA 52. PREGLEDNA RAZSTAVA

 

 1. PRISTOJBINA

S pristojbino za sodelovanje na razstavi si organizator delno pokrije materialne (odprtje razstave, tisk fotografij za razstavo, tisk in pošiljanje kataloga) in organizacijske stroške. Vsi sodelujoči prejmejo kvaliteten tiskan katalog, v katerem bodo objavljene najboljše fotografije članske in mladinske pregledne razstave 2021.

1 tema: 10 eur

2 ali 3 teme: 20 eur

Znesek pristojbine je potrebno poravnati ob prijavi ali najkasneje do zadnjega roka za oddajo fotografij. Možna sta dva načina: plačilo preko paypal ali bančno nakazilo. Podatke za plačilo sodelujoči prejmejo ob oddaji fotografij.

 

 1. KOLEDAR RAZSTAVE

Sprejem del:                                 do 17. oktobra 2021

Žiriranje:                                       do 25. oktobra 2021

Objava rezultatov:                      do 5. novembra 2021

Razstava in podelitev nagrad:  galerija Železarskega muzeja Teharje, predvidoma konec novembra ali začetek decembra 2021 (obvestimo naknadno, izvedba bo odvisna od razmer)

 

 1. ŽIRIJA

Dela bo ocenila petčlanska žirija članov umetniškega sveta FZS:

Matej Peljhan / MF FZS, predsednik žirije
Andreja Peklaj / MF FZS
Aleksander Novak / MF FZS
Dušan Miška / MF FZS
Matjaž Čater / MF FZS

V primeru zadržanosti katerega od članov si pridržujemo pravico do spremembe žirije. Zoper odločitev žirije pritožbe niso možne, odločitev je dokončna.

 

 1. NAGRADE

Najboljše fotografije se bodo potegovale za 24 nagrad. Žirija bo podelila zlato, srebrno in bronasto medaljo FZS ter do pet pohval FZS v vsaki od treh tem. Vsak avtor lahko prejme le eno nagrado v eni temi.

 

 1. KATALOG, RAZSTAVA

Natisnjen bo kvaliteten skupni katalog članske in mladinske pregledne razstave 2021. Prejmejo ga vsi sodelujoči avtorji.

Razstava najboljših fotografij bo postavljena galeriji Železarskega muzeja Teharje, o terminu boste naknadno obveščeni. Upamo, da bodo razmere dovoljevale otvoritveno slovesnost s podelitvijo nagrad.

 

 1. OSTALI POGOJI

Organizator bo prejete fotografije uporabljal za namene razglasitve in objave rezultatov v digitalnih in tiskanih medijih, razstavo, katalog, promocijo projekta. Osebni podatki, vneseni ob prijavi, ne bodo vidni tretjim osebam. Javne objave bodo vsebovale ime, priimek, ter naslov fotografije. Avtor se z oddajo del na natečaj strinja z razpisnimi pogoji.

 

 1. DODATNE INFORMACIJE

Za morebitne dodatne informacije smo na voljo na e-naslovu digitalnifotoklub@gmail.com.

V kolikor bi nastale kakršne koli težave pri nalaganju fotografij, se prav tako obrnite na ta e-naslov.

Pri postopku registracije in nalaganja fotografij pozorno sledite navodilom in vnesite pravilne podatke.

 

 1. PARTNERJI IN SPONZORJI PROJEKTA