Pokrajina 2017

Foto: Bohinjska polja – Avtor: Simon Krejan

Bliža se čas za oddajo fotografij na razstavo z najdaljšo tradicijo v slovenskem fotografskem prostoru. To je razstava pokrajinske fotografije z naslovom Pokrajina. To zvrst razstave že od vsega začetka organizira FD Janez Puhar    Kranj in smo jo vzeli za »svojo« in po najboljših močeh  skrbimo za njeno organizacijo in kvaliteto . Ob tem, ko to omenjamo, je prav, da se  spomnimo treh pobudnikov, velikih  estetov in ljubiteljev  fotografske umetnosti, ki so leta 1973 v Kranju organizirali prvo fotografsko razstavo z naslovom  »Pokrajina«.To so bili  Janez Marenčič, Marko Aljančič in takratni direktor Gorenjskega muzeja dr. Cene Avguštin.  Od takrat pa do danes  se je zvrstilo že 22  razstav pokrajinske fotografije in vse  so organizirane pod pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenije in Kabineta slovenske fotografije. Fotografijo, ki jo žirija razstave izbere kot “najboljšo slovensko pokrajino” se uvrsti v arhiv Kabineta slovenske fotografije, kjer so zbrane najboljše fotografije od druge polovice prejšnjega stoletja naprej.

Zakaj je v Kranju nastala pobuda za bienalno razstavo »Pokrajina« ?

V fotografskem društvu Janez Puhar je ta zvrst fotografije izredno popularna. Pod mentorstvom staroste in odličnega fotografa Janeza Marenčiča so jo  sistematično proučevali  in uspešno gojili že v 60. letih 20. stoletja.  Nastala so dela, ki so prinesla v takratni jugoslovanski in evropski  fotografski  prostor veliki ugled in nov pristop k fotografiranju pokrajine. Tako so nastale fotografije t.i. kranjske manire oz. pogledov od zgoraj . Z organizacijo razstav „Pokrajina“ želimo še naprej omogočititi slovenskim avtorjem, da z svojimi  deli pokažejo nove  kreativne pristope fotografiranja  krajine in  s tem dvigniti nivo in kvaliteto  fotografiranja pokrajine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Zato vabimo vse ljubitelje fotografiranja krajine, da sodelujejo na letošnji POKRAJINI 2017.

Vse informacije o pogojih  organizator nudi preko spletne aplikacije na spletni strani http://fotodrustvo-kranj.si/pokrajina/

Vsak udeleženec mora obvezno pred pošiljanjem papirnatih fotografij izpolniti elektronsko prijavnico, ki je dostopna preko aplikacije na spletni strani http://fotodrustvo-kranj.si/pokrajina/

Fotografije, skupaj s kopijo elektronske prijavnice in potrdilom o plačani pristojbini pošljite do vključno 30. septembra na naslov:

Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj, p.p. 193,

4001 KRANJ

 

Želimo Vam veliko dobrih posnetkov in dobro luč!

Predsednik organizacijskega odbora POKRAJINA 2017

Vladimir Kraljič F2FZS, AFIAP,ESFIAP,