Podelitev nazivov 2014

 

Na 3. seji US FZS, dne 21.10.2014, je komisija, v sestavi Rafael Podobnik (predsednik), Stojan Kerbler (član), Jure Kravanja (član) in Aleksander Čufar (član), pregledala 21 prispelih vlog:

 • 14 predlogov za F1 FZS
 • 4 predloge za KMF FZS
 • 3 predloge za MF FZS

 

Naziv F1 FZS (Fotograf 1. razreda FZS) so prejeli:

  1. Nevenka Papič, DF Svit Celje
  2. Sanda Ž. Fajfarič, DF Svit Celje
  3. Pia Morič, FK Jesenice
  4. Viljem Vogelnik, FK TNP Bled
  5. Janez Vrzel, FK Jesenice
  6. Marko Mladovan, FK Nova Gorica
  7. Barbara G. Silič, FK Ljubljana
  8. Andrej Slogovič, FK Proportio divina Gornja Radgona
  9. Dejan Kokol, FK Proportio divina Gornja Radgona
  10. Andrej Tarfila, KD I. Tavčar, Poljane

 

Naziv KMF FZS (Kandidat za mojstra fotografije FZS) sta prejela:

 1. Stanko Vidmar, FD Jesenice
 2. Zlatko Fišer, FK Proportio divina Gornja Radgona

 

 

Naziv MF FZS (Mojster fotografije FZS) sta prejela:

 1. Stefi P. Borko, FK Proportio divina Gornja Radgona
 2. Tomaž Lanišek, FK AA Škofja Loka

 

Podelitev nazivov bo na otvoritvi razstave “Miniature” v Kranju, na začetku novembra 2014.

 

Čestitke vsem!