od Prešerna do mimoze

Fotoklub Skupina 75  in Kulturno društvo “Briški grič” vas vljudno vabita na kulturni večer ob slovenskem prazniku kulture in dnevu žena.

Il Fotoclub Skupina 75  e la Società culturale “Briški grič” vi invitano calorosamente alla serata culturale  in occasione della Festa della cultura slovena e della Giornata della donna.

v soboto 16. marca 2024 ob 20.00

v  Kulturnem domu na Bukovju, 6 v Števerjanu

sabato 16 marzo 2024 alle 20.00

presso il Kulturni dom in loc. Bucuie, 6 a San Floriano