Obrazi lesa: Rafael Podobnik

                                          

Predstavitev avtorja

Mojster fotografije Fotografske zveze Slovenije (MF FZS), diamantni odličnik prve stopnje Mednarodne zveze za fotografsko umetnost (EFIAP/d1), odlični razstavljalec Podobe brez meja (ED ISF) Rafael Podobnik se z izrazno fotografijo ukvarja od daljnega leta 1958, ko je pod vodstvom rentgenskega tehnika Valija Trevna v fotografskemu krožku idrijske gimnazije razvil prvo fotografijo Idrijska ulica. Pripravil je 119 osebnih razstav in imel sprejeta dela na več kot 900 skupinskih razstavah. Veliko časa posveča fotografskemu mentorstvu, publicistiki in kritiki. V letih 1991-1996 je bil ustanovni predsednik FZS. Leta 1993 jo je polnopravno vključil v FIAP.

Obrazi lesa

Izrazni fotograf Rafael Podobnik je v zadnjih dveh desetletjih 20. stoletja razstavljal cikel Les. Presenečal je z barvitostjo lesa. Žiranti so mu sprejemali dela, čeprav so bili prepričani, da les barva sam. Slikarji so ga počastili z imenom kolorist. Pričujoči cikel Obrazi lesa je zorel štiri desetletja. Zaznamuje ga uporaba elektronske temnice. Svetlobna in barvna ureditev poudarjata težišče posnetka. Izhodišče so diapozitivi 6X6 cm. Razstavlja kemične povečave 50X50 cm.

zapis: Žan Fratnik