natečaj: ČAS NOVEGA ŠTETJA

 

RAZPIS

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – območna izpostava Ljubljana razpisuje fotografski natečaj na temo ČAS NOVEGA ŠTETJA – Pogled skozi ljubljansko okno.

Na natečaju lahko sodelujejo ustvarjalci, starejši od 15. let, ki imajo stalno ali začasno bivališče na območju Mestne občine Ljubljana. Ustvarjalci lahko delujejo samostojno ali v okviru šol, društev, zavodov, krožkov, vendar pa se morajo na natečaj prijaviti kot posamezniki.

Vsak avtor lahko prijavi samo eno (1) fotografijo na dano temo. Fotografije so lahko zasnovane v črno-beli ali barvni tehniki, možni pa so tudi eksperimentalni pristopi k fotografiji.

Prispele fotografije bo pregledala strokovna spremljevalka Sonja Lebedinec, magistra umetnosti in profesorica na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, in izbrala avtorje, katerih dela bodo razstavljena oktobra 2020 v eni od galerij v centru Ljubljane. Izbrane avtorje bomo oplemenitili tudi s strokovnimi knjižnimi nagradami s področja fotografske dejavnosti.

Izbor del bo temeljil na kriteriju inovativnosti – ocenjuje se svežina v obravnavanju dane teme, idejna in narativna nadgradnja izhodiščnega motiva, domišljenost koncepta in pristopa, kvaliteta izvedbe.

Za tisk izbranih fotografij ter izvedbo razstave bo v celoti poskrbel organizator. Izbrani avtorji in njihova dela bodo predstavljeni tudi v publikaciji festivala.

 

TEMA

Fotografski natečaj je tematski. Letošnja razpisana tema je ČAS NOVEGA ŠTETJA – Pogled skozi ljubljansko okno.

Tema ponuja številne možnosti za interpretacijo, še posebej sedaj v obdobju, ko smo se znašli pred novimi izzivi. Čas, ki smo ga preživeli, ne ponuja veliko odgovorov, poraja pa veliko vprašanj. So v življenju edina stalnica spremembe, ki nas potemtakem ne smejo ohromiti, temveč spodbuditi k iskanju novih, še vznemirljivejših poti? Je bil ustavljen čas tudi opozorilo, da se moramo najprej umiriti in se potopiti v notranji svet, preden začnemo presojati in spreminjati zunanjega? Kako je nenadna sprememba posegla v našo vsakodnevno rutino in česa nas je bilo najbolj strah – bolezni, soljudi, eksistenčne stiske, samote ali nas samih? Je virtualna resničnost postala bolj resnična od negotove resničnosti? Bo ljubljanski zmaj poslej nosil masko?

 

PRIJAVA

Rok za prijavo: 7. september 2020.

Podatke o avtorju in fotografiji vpišete v SPLETNO PRIJAVNICO: PRIJAVNICA, svoje fotografije pa pošljite:

– preko spletne strani Wetransfer (na e-naslov: oi.ljubljana@jskd.si) (bodite pozorni, da fotografije pošljete z imenom in priimkom avtorja ter naslovom fotografije)

ali

– na digitalnem nosilcu (USB/CD/DVD) na poštni naslov: JSKD OI Ljubljana, Vodnikov trg 5, 1000 Ljubljana, (priložen mora biti list z osnovnimi podatki o avtorju (ime, priimek, naslov, kontakt). Nosilcev organizator ne vrača.

Minimalna ločljivost fotografij naj bo 300 dpi, končni format povečav bo 30 cm × 40 cm oz. 35 cm × 35 cm.

 

Veselimo se vaših unikatnih fotografij in z njimi nove resničnosti.

S kulturo spreminjamo svet na bolje.

 

 

 

Dodatne  informacije:

Strokovna služba JSKD OI Ljubljana

T: 01/ 3207 569, 01/2300 570

E: oi.ljubljana@jskd.si

W: www.jskd.si,  Facebook: @JSKD.OI.Ljubljana