mednarodni fotografski natečaj ČLOVEK IN REKA DRAVA

Razpisni pogoji za sodelovanje na mednarodnem fotografskem natečaju

 

 1. ORGANIZATOR:

Organizator natečaja je družba AquaSystems d.o.o. (kot odgovorni organizator), Dupleška cesta 330, 2000 Maribor.

Natečaj je izveden v sodelovanju s Fotografsko zvezo Slovenije, Ljubljanska cesta 15, 1353 Borovnica in Fotoklubom Maribor, Židovska ulica 6, 2000 Maribor.

 

 1. PRAVILA SODELOVANJA:

Sodelujejo lahko ljubiteljski in profesionalni fotografi s prebivališčem v krajih, ki ležijo ob Dravi (Slovenija, Avstrija, Hrvaška, Madžarska, Italija). Na natečaju ne smejo sodelovati člani žirije, organizatorji natečaja in njihovi družinski člani.

Fotografije morajo biti oddane v digitalni obliki. Avtor s tem, ko izpolni prijavnico in pošlje fotografije na natečaj, zagotavlja, da so le-te njegovo avtorsko delo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti glede kršenja avtorskih pravic.

Avtorji fotografij tudi nosijo odgovornost, da pri zajemu fotografij upoštevajo veljavne zakonske določbe v nacionalni zakonodaji. Organizator v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti.

Pristojbin za sodelovanje na Mednarodnem fotografskem natečaju Človek in reka Drava ni.

Dela avtorjev, ki se ne bodo držali razpisnih pogojev, bodo izločena.

VARSTVO PODATKOV:

S sodelovanjem na Mednarodnem fotografskem natečaju Človek in reka Drava sodelujoči dovoljujejo:

 • da organizator hrani in uporablja njihove podatke in fotografije v organizacijske namene, pripravo razstave in za izdelavo kataloga, kakor tudi za objavo rezultatov na spletu in promocijske aktivnosti.

 

 1. TEMA:

Tema natečaja je ČLOVEK IN REKA DRAVA (barvna ali črno-bela fotografija).

 

 1. ŠTEVILO DEL:

Avtorji lahko pošljejo do šest (6) datotek (fotografije) v največji resoluciji zajema, oddane fotografije pa ne smejo biti manjše od minimalnih dimenzij 1920×1280.

Za poimenovanje datotek uporabljajte samo črke angleške abecede, ime in priimek avtorja, naslov fotografije: npr.: janez_novak_drava.jpg. Ne uporabljajte naslovov, kot so »Untitled« ali »No Title« ali samo numeričnih oznak.

Fotografije morajo biti oddane brez vodnega žiga imena avtorja ali druge prepoznavne oznake.

Fotografije, pri katerih so bili s posegi odstranjeni ali dodani elementi, na natečaju ne morejo sodelovati. Dovoljene so manjše korekture, kot so potemnitve, posvetlitve, korekcije barv in kontrasta, sprememba barvne fotografije v črno-belo ali izrez.

 

 1. PRIJAVA

Avtorji se morajo pred oddajo fotografij prijaviti na natečaj, in sicer preko spletnega obrazca, ki bo aktiven med 22. marcem in 22. aprilom 2021. V potrditvenem sporočilu bodo avtorji prejeli dodatne informacije o načinu oddaje fotografij. Sodelujoči ob oddaji fotografij oddajo tudi podpisano prijavnico (sken ali fotografija).

Ob prijavi morajo vsi avtorji oddati naslednje podatke: ime in priimek avtorja, datum rojstva, naslov njegovega stalnega ali začasnega prebivališča, kontaktni podatki (elektronski naslov in telefonska številka) in seznam prijavljenih fotografij.

Odgovorni organizator bo avtorje fotografij v ožjem izboru kontaktiral in jih zaprosil za dodatne podatke (davčna številka, številka bančnega računa), potrebne za izplačilo predvidenih nagrad in/ali odkup avtorskih pravic.

Vsi navedeni podatki so nujni za sestavo pogodbe o avtorskem delu.

S pošiljanjem fotografij avtor potrjuje, da se strinja z vsemi razpisnimi pogoji.

 

 1. IZBOR IN NAGRADE:

Prejete fotografije bo ocenjevala strokovna žirija, sestavljena iz petih članov. Izbrali bodo 10 fotografij, ki se bodo uvrstile v ožji izbor.

Nagrajeni bosta dve fotografiji: ena po izboru strokovne žirije in ena, izbrana na javnem glasovanju, ki bo potekalo na Facebook strani AquaSystems d. o. o. Na javno glasovanje bo danih vseh 10 fotografij v ožjem izboru.

Zmagovalno fotografijo po izboru strokovne žirije bomo slavnostno razglasili na odprtju razstave.

Avtor zmagovalne fotografije po mnenju strokovne žirije bo prejel finančno nagrado v višini 800 €. Fotografija bo objavljena tudi na naslovnici revije E-fotografija.

Avtor zmagovalne fotografije na javnem glasovanju bo prejel finančno nagrado v višini 500 €.

Avtorjem ostalih 8 fotografij, ki bodo uvrščene v ožji izbor, bo odgovorni organizator AquaSystems d.o.o. izplačal po 100 € za odkup avtorskih pravic.

S tem bodo avtorji za izbrane fotografije organizatorjem dovolili, da hranijo in uporabljajo njihove podatke in fotografije v organizacijske namene, pripravo razstave in za izdelavo kataloga, kakor tudi za objavo rezultatov na spletu in promocijske aktivnosti. Neizbrane fotografije bo organizator po zaključku natečaja trajno izbrisal iz svojega serverja.

Odgovorni organizator bo z avtorji fotografij v ožjem izboru stopil v stik in pridobil potrebne podatke za izplačilo nagrade oziroma odkup avtorskih pravic.

Rezultati bodo objavljeni tudi na spletni strani in Facebook strani družbe AquaSystems d.o.o.

 

 1. RAZSTAVA

Vseh 10 izbranih fotografij bo razstavljenih v Vodnem stolpu v Mariboru med 18. 5. in 18. 6. 2021. Fotografije bodo natisnjene v dimenziji 70 x 50 cm.

Izbrana dela in njihovi avtorji bodo objavljeni tudi v razstavnem katalogu. Odgovorni organizator bo avtorje fotografij v ožjem izboru naknadno kontaktiral in jih zaprosil za kratek opis izbranega dela in kratko osebno predstavitveno besedilo.

 

 1. KOLEDAR:
Prijava in oddaja fotografij 22. 3. 2021 do 22. 4. 2021
Izbor strokovne žirije 23. 4. 2021 do 6. 5. 2021 – glasovanje strokovne žirije, ožji izbor 10 fotografij in izbor zmagovalne fotografije
Javno glasovanje 7. 5. 2021 do 13. 5. 2021 – javno glasovanje med 10 fotografijami v ožjem izboru, ki bo potekalo na Facebook strani AquaSystems d. o. o.
Obvestilo o rezultatih glasovanja 14. 5. 2021 – razglasitev zmagovalca javnega glasovanja na Facebook strani AquaSystems d. o. o.

18. 5. 2021– razglasitev zmagovalca po mnenju strokovne žirije na odprtju razstave (sodelujoči bodo o rezultatih obveščeni tudi z elektronsko pošto)

Razstava 18. 5.  do 18. 6. 2021 – Galerija v Vodnem stolpu v Mariboru
Pošiljanje katalogov in izplačilo nagrad Avtorji razstavljenih fotografij bodo prejeli razstavne kataloge po pošti in denarna nakazila v času trajanja razstave, najkasneje do 18. 6. 2021.

 

 1. STROKOVNA ŽIRIJA:
 • Arne Hodalič, mednarodno priznani slovenski fotograf, predsednik žirije,
 • Igor Debevec, predsednik Fotografske zveze Slovenije,
 • Branimir Ritonja, predsednik Fotokluba Maribor,
 • Bojan Golčar, uveljavljen slovenski fotograf,
 • Leon Lozar, direktor družbe AquaSystems d.o.o.

 

 1. KONTAKT:

Kontaktni podatki odgovornega organizatorja so:

AquaSystems d.o.o., Dupleška cesta 330, 2000 Maribor, Slovenija

Telefon: +386 2 450 37 80, E-mail: info@aquasystems.si

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb tega razpisa. Prav tako si pridržuje pravico, da v primeru preslabe kakovosti ali premajhnega števila prejetih fotografij natečaja ne izvede.

 

Maribor, 3. marec 2021

mag. Leon Lozar, direktor AquaSystems d. o. o.