Letošnje vloge za FIAP razstavljalske naslove

Dragi fotografi

 

Tudi letos bomo tako kot vsako leto pri FIAP oddali vloge za FIAP naslove.

Letos še veljajo pogoji, ki so stopili v veljavo leta 2013.

 

S prihodnjim letom bodo začeli veljati ostrejši pogoji, zlasti za EFIAP/nivoji (bronasti do platinasti). Sicer naj bi se ukinilo pravilo, da se po sprejemu naslova EFIAP začne sprejeme zbirati od pričetka, torej bodo veljali tudi vsi presežki, oziroma vse, kar so avtorji dosegli pred podelitvijo EFIAP. Kljub temu so zahteve postale zelo visoke, lahko bi rekli, da so že demotivacijske.

Tako je tudi sporočilo avtorjev s katerimi sem o tem govoril. Iz pritožb nekaterih zvez po svetu, sem ugotovil, da se tudi drugod ne strinjajo s takimi spremembami. Tudi sem pripravil dopis predsedniku FIAP in še nekaterim članom vodstva FIAP. S predsednikom FIAP gospodom Busijem sem se na to temo tudi pogovarjal. Prejel je veliko pritožb in sedaj v FIAP razmišljajo o spremembi tega pravilnika, ki naj bi začel veljati s 1. januarjem 2016.

 

V tabeli je razvidno kakšne zahteve so veljale do sedaj in z rdečo so dopisane spremembe:

 

Obstoječi in novi pgoji za pridobivanje FIAP naslovov

 

AFIAP EFIAP 6
 • 1 Leto po prvem sprejemu na FIAP salonu.
 • 15 različnih salonov v vsaj 8 različnih državah (Circuit se smatra kot 1 salon).
 • 40 sprejemov
 • 15 različnih del
 • Kolekcijo 5 slik v JPG formatu in vsaj 3x sprejetena FIAP salonih (bolje ne nagrajene).
 • 10% navedenih del mora bit sprejeto na »Paper salonih« ostalo lahko na digital salonih
 • V posamezni državi ne sme biti več kot 10% sprejemov
 • 1 Leto po pridobitvi naslova AFIAP
 • 30 različnih salonov v vsaj 20 različnih državah (Circuit se smatra kot 1 salon)
 • 250 sprejemov
 • 50 različnih del
 • Kolekcijo 5 slik v JPG formatu in vsaj 3x sprejete(različne od tistih za AFIAP) na FIAP salonih (vsaj 2 deli morata biti nagrajeni v 2 različnih državah).
 • 10% sprejetih del mora bit sprejeto na »Paper salonih« ostalo lahko na digitalnih salonih
 • V posamezni državi ne sme biti več kot 10% sprejemov

 

Štejejo tudi sprejemi pred podelitvijo EFIAP

EFIAP/b EFIAP/s
 • 1 Leto po pridobitvi naslova EFIAP
 • Št sprejemov se izniči in šteje se znova
 • 400 sprejemov (prej 75)
 • 100 različnih del (prej 25)
 • Kolekcijo na FIAP razstavah nagrajenih slik; 4nagrade v 3 državah in različnih salonih
 • V posamezni državi ne sme biti več kot 10% sprejemov
 • 1 Leto po pridobitvi naslova EFIAP/b
 • 700 sprejemov (prej 150)
 • 200 različnih del (prej 50)
 • Kolekcijo na FIAP razstavah nagrajenih slik; 5nagrad v 4 državah in različnih salonih
 • V posamezni državi ne sme biti več kot 10% sprejemov
EFIAP/g EFIAP/p
 • 1 Leto po pridobitvi naslova EFIAP/s
 • 1000 sprejemov (prej 300)
 • 300 različnih del (prej 100)
 • Kolekcijo na FIAP razstavah nagrajenih slik; 6nagrad v 5 državah in različnih salonih
 • V posamezni državi ne sme biti več kot 10% sprejemov

 

 • 1 Leto po pridobitvi naslova EFIAP/g
 • 1500 sprejemov (prej 600)
 • 400 različnih del (prej 200)
 • Kolekcijo na FIAP razstavah nagrajenih slik; 7nagrad v 6 državah in različnih salonih
 • V posamezni državi ne sme biti več kot 10% sprejemov

 

 

Za kandidaturo za MFIAP je dovolj, da ima kandidat naslov EFIAP (brez b, s, g, p), za MFIAP se lahko poteguje šele 3 leta (najmanj 36 mesecev) po prejemu naslova EFIAP., V primeru zavrnitve kolekcije lahko avtor ponovno kandidira šele čez 3 leta.

 

MFIAP
 • 3 Leta (36 mesecev) po pridobitvi naslovaEFIAP ali po zavrnitvi predhodne vloge
 • 20 del oceni komisija
 • CV
 • Opis portfolia

 

 

 

 

Tudi, če bodo omilili zahteve, kot so razvidne iz rdečega dela tabel, bodo s 1. 1. 2016 veljala nova pravila, ki bodo v vsakem primeru ostrejša kot so dosedanja.

 

V kolikor bo letos dovolj zainteresiranih za pridobitve novega naslova in teh pogojev do sredine poletja še ne bodo izpolnili, imajo pa realno možnost, da to dosežejo do konca leta, bom za letos zbiral vloge do sredine novembra. Ta sprememba namreč poruši določen protokol pri vročanju FIAP naslovov na FIAP razstavah po Sloveniji, ki so pretežno skoncentrirane na drugo polovico leta ali pa na začetek naslednjega. Zato prosim, da se mi zainteresirani javijo čim prej in še posebej tisti, ki željo, da jih čakamo do meseca novembra. V nasprotnem primeru, bo rok za oddajo vlog v mesecu avgustu.

 

Kot veste vsaka zveza lahko vloge za FIAP naslove odda samo 1x letno.

 

 

Lep pozdrav!

 

Vasja Doberlet

 

Tel.: 040 430 860

mail: vasja.doberlet@gmail.com