Fotografsko središče FIAP -FOTOGRAD NEGOVA- razpis za leto 2017.

Vabimo vse fotografe, ki želijo razstavljati v Fotografskem središču FIAP »FOTOGRAD NEGOVA« v letu 2017, da se, najkasneje do 20. februarja 2017, prijavijo na elektronski naslov : ivo.borko@siol.net.

 

Prijava mora vsebovati:

–          ime in priimek

–          fotografska kvalifikacija oz. razstavljalski naziv

–          naslov in kontaktni podatki

–          naziv fotokluba in fotografske zveze

–          naslov razstave

–          kratek življenjepis (850- 1050 znakov) in recenzijo (spremno besedo) razstave (850-1050 znakov), skupaj 1850-1950 znakov, v slovenskem in angleškem jeziku, tujci lahko samo v angleškem jeziku

–          vsaj 24 fotografij v jpg formatu, ločljivosti 72 dpi in velikosti 800 točk po daljši stranici

–          informacijo o maksimalnem številu fotografij v kolekciji

–          informacijo o velikosti in opremljenosti fotografij: velikost fotografij, velikost in tip okvirjev, opis paspartujev, ev. drugačno opremo…

 

Pogoji:

–          izbrani fotografi morajo, za potrebe izdelave kataloga, poslati svoj portret in 3-4 fotografije v večji resoluciji

–          fotografije morajo biti nalepljene na tršo podlago (kaširane) in vložene v okvirje

(za tiste, ki te možnosti nimate, imamo na razpolago nekaj okvirjev v velikosti 50 x 70 cm in 40 x 50 cm)

–          razstavljalci morajo opremljene fotografije dostaviti na grad Negova, kjer jih po zaprtju razstave tudi prevzamejo

–          1 fotografijo podariti za arhiv razstavišča

 

Razstave bodo postavljene v štirih galerijah istočasno in sicer od aprila do konca oktobra 2017. Razstavljalci ne morejo izbirati niti časa razstavljanja, niti galerijskega prostora.

Organizator razstav žal ni v stanju plačevanja razstavnin, niti drugih stroškov, povezanih s prihodom in nastanitvijo razstavljalcev. Prav tako ne odgovarja za morebitne poškodbe, nastale zaradi kakršnih koli razlogov, tudi vplivov okolja, niti za eventuelne odtujitve fotografij.

Za razstave bo izdelan katalog, ki ga bomo poslali na sedež FIAP-a in ostalim FIAP fotografskim središčem (FIAP Exhibition centre) po svetu.

 

Vloge bo obravnaval in izbral programski svet v sestavi: Stojan Kerbler, Vasja Doberlet in Ivo Borko.

Razstavljalec s prijavo na razpis soglaša z razpisnimi pogoji.

 

Gornja Radgona, 17. januar 2017