Fotografski natečaj “Nasilje na njeni koži”

Javni, odprti in anonimni fotografski tečaj z naslovom ‘Nasilje na njeni koži’, ki se izvaja v okviru dveletne  nacionalne kampanje ‘Vesna – živeti življenje brez nasilja’

Naročnika natečaja sta Ministrstvo za delo, druţino, socialne zadeve in enake moţnosti (v nadaljevanju MDDSZ) ter Ministrstvo za notranje zadeve – Policija (v nadaljevanju Policija). Natečaj je organiziran za  potrebe projekta PROGRESS, v katerem kot vsebinski partnerji sodelujejo tudi: Ministrstvo za pravosodje,  Vrhovno drţavno toţilstvo in Ministrstvo za zdravje.

Rok za oddajo: 15. 09. 2014

Vse ostale podrobnosti vključno s prijavnico najdete na tej povezavi