fotografski natečaj: GOZD IN ČLOVEK 2019 🗓

Fotografski natečaj »GOZD IN ČLOVEK«

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ob 70-obletnici ustanovitve organizira fotografski natečaj na temo »GOZD IN ČLOVEK«

Tema natečaja je gozd in človekov odnos do gozdnega prostora. V okvir teme natečaja sodijo posnetki, s katerimi želijo fotografi opozoriti na lepote žive in nežive narave v gozdu in na značilnosti ali posebnosti, ki so posledica večstoletnega človekovega neposrednega ali posrednega delovanja v njem v najširšem smislu. Fotografije naj kažejo naravne gozdne oblike in njihovo ohranjenost ter odnos in vpliv človeka, sodobne družbe ali tehnologije na gozd. Fotografije naj imajo sporočilno vrednost razpisane teme.

KDO LAHKO SODELUJE? Fotografski natečaj je namenjen študentom gozdarstva ter vsem ljubiteljskim in poklicnim fotografom, ki bodo svoja dela v skladu z razpisnimi pogoji poslali do razpisanega roka. Natečaj je organiziran v dveh kategorijah:

Kategorija A: študentke in študenti vseh študijev na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (mirovanje statusa ni ovira)

Kategorija B: vsi ljubiteljski in poklicni fotografi

DO KDAJ? Fotografski natečaj poteka do vključno 15. septembra 2019

CELOTEN RAZPIS NAJDETE  TUKAJ!

 

Natečaji