FOTOGRAD NEGOVA 2016

 

Vabimo vse fotografe, ki želijo razstavljati v Fotografskem središču FIAP »FOTOGRAD NEGOVA« v letu 2016, da se, najkasneje do 21. januarja 2016, prijavijo na elektronski naslov : ivo.borko@siol.net.

 

Prijava mora vsebovati:

–          ime in priimek

–          fotografska kvalifikacija oz. razstavljalski naziv

–          naslov in kontaktni podatki

–          naziv fotokluba in fotografske zveze

–          naslov razstave

–          kratek življenjepis (850- 1050 znakov) in recenzijo (spremno besedo) razstave (850-1050 znakov), skupaj 1850-1950 znakov, v slovenskem in angleškem jeziku, tujci lahko samo v angleškem jeziku

–          vsaj 24 fotografij v jpg formatu, ločljivosti 72 dpi in velikosti 800 točk po daljši stranici

–          informacijo o maksimalnem številu fotografij v kolekciji

–          informacijo o velikosti in opremljenosti fotografij: velikost fotografij, velikost in tip okvirjev, opis paspartujev, ev. drugačno opremo…

 

Pogoji:

–          izbrani fotografi morajo, za potrebe izdelave kataloga, poslati svoj portret in 3-4 fotografije v večji resoluciji

–          fotografije morajo biti nalepljene na tršo podlago (kaširane) in vložene v okvirje

(za tiste, ki te možnosti nimate, imamo na razpolago 24 okvirjev v velikosti 50×70 cm)

–          razstavljalci morajo opremljene fotografije dostaviti na grad Negova, kjer jih po zaprtju razstave tudi prevzamejo

–          1 fotografijo podariti za arhiv razstavišča

 

Razstave bodo postavljene v štirih galerijah istočasno in sicer od aprila do konca oktobra 2016. Organizator razstav še, za enkrat žal, ni v stanju plačati razstavnine in ne odgovarja za morebitne poškodbe fotografij.

 

Za razstave bo izdelan katalog, ki ga bomo poslali na sedež FIAP-a in ostalim FIAP fotografskim središčem (FIAP Exhibition centre) po svetu.

 

Vloge bo obravnaval in izbral programski svet v sestavi: Stojan Kerbler, Vasja Doberlet in Ivo Borko.

 

 

Gornja Radgona, 10. december 2015