FIAP Bienale

Pozivamo vas, da pošljete fotografije za oblikovanje nacionalne kolekcije, s katero bomo sodelovali na FIAP bienalu v Indoneziji.

Teme:

a.)     Pokrajina

b.)    Ulična fotografija

Vsak fotograf lahko pošlje po 4 fotografije v vsako izbrano temo. Fotografije morajo biti v formatu JPG, 72dpi, daljša stranica naj meri maksimalno 2400 pikslov.   Velikost posamezne datoteke ne sme presegati 2 MB. Poimenovanje datotek: Ime_Priimek_naslov fotografije.jpg. Pri pokrajini bi naj bili dve fotografiji iz Slovenije. Fotografije naj bodo v ležečem formatu 2:3 (ev. 3:4), da bo lažje izbrati koherentno kolekcijo, ker se ocenjuje kolekcija kot celota in ker prinaša koherentnost pomembne točke pri končni oceni.

Po pregledu vseh fotografij, bo US izbral kolekcijo, ki  nas bo kar najbolje zastopala.
Rok za oddajo fotografij: 08.06.2015. Fotografije pošljite na mail naslov: fzs.web@gmail.com