FD Veno Pilon razstavlja ob grajskem obzidju Castre

 

Med vsemi slovenskimi kraji, ki so dediči rimskih mest, je le še v Ajdovščini ohranjeno skoraj povsem strnjeno rimskodobno obzidje s štirinajstimi stolpi. Rimljani so utrjen vojaški tabor, ki je bil vključen v obrambni sistem vzhodnih meja rimskega cesarstva, začeli graditi okoli leta 270. Ajdovščina se je dolga stoletja razvijala izključno znotraj njega. Rimljani pa so v Ajdovščini pustili še veliko drugih zanimivih sledi.

Obhodna pot ob obzidju
Privoščite si nepozaben sprehod v daljno preteklost našega mesta. Obhodna pot se v različnih smereh okoli obzidja in preko manjših trgov povezuje z osrednjim mestnim trgom, nekdanjim trdnjavskim forumom. V južnem delu starega mestnega jedra, na območju današnje tržnice, si lahko ogledate ostanke rimskih term. Rimljani so velik pomen pripisovali higieni in zdravju, kopališča pa so služila tudi kot družabna shajališča.

Zgodovinska bitka v siloviti burji
Leta 394 je pri Frigidu, pri Mrzli reki, med rimskim cesarjem Teodozijem in zahodnim cesarjem, uzurpatorjem Evgenijem, potekala velika bitka. Od svetovnozgodovinskega dogodka navdahnjeni rimski pesnik Claudianus je  Teodozijevo zmago pripisal siloviti ajdovski burji, ki je preusmerila puščice in zlomila moč nasprotnika.