Ex–tempore Kozjansko jabolko 2013

FOTOGRAFSKO DRUŠTVO CELJE
3001 Celje, p.p. 222, Glavni trg 9, tel: 5481-125, e-mail: info@fd-celje.si , spletna stran: www.fd-celje.si

in

FOTOGRAFSKA ZVEZA SLOVENIJE

in

KOZJANSKI PARK

OBJAVLJAJO

FOTOGRAFSKI RAZPIS ZA

EX-TEMPERO KOZJANSKO JABOLKO 2013

Št. pokroviteljstva FZS 19/2013


Ex–tempore je odprt za vsakogar in poteka po pravilih in pokroviteljstvu Fotografske zveze Slovenije.

Fotografije morajo nastati v času ex–tempora na območju Kozjanskega parka. Tema je prosta. Avtor lahko odda največ 20 fotografij + fotografijo prijavne številke resolucije vsaj 1600 x 1200 px. Na slikah je dovoljena uporaba izrezov, minimalno ostrenje, korekcija barv in osvetlitve. Prepovedana je tako uporaba kloniranja, dodajanja in odvzemanja posameznih elementov, kakor tudi uporaba filtrov in računalniških akcij.

Prijavnina: 10,00 €

Organizator se zavezuje, da bo z deli ravnal pazljivo, vendar ne prevzema odgovornosti za izgubo, krajo ali poškodovanje oddanih del.

Vsak udeleženec bo prejel obvestilo o rezultatih po elektronski pošti in katalog razstave. Seznam sprejetih in nagrajenih del bo objavljen na spletnih straneh Kozjanskega parka in Fotografskega društva Celje.

Odločitev žirije je dokončna, nanjo se ni mogoče pritožiti. Posamezni avtor ima lahko sprejetih največ 8 del.

Vsak avtor ohrani avtorske pravice za svoja dela. Avtor dovoljuje organizatorjem uporabo oddanih posnetkov brez denarnega nadomestila za potrebe razstave, predstavitev in promocijo prireditve.

Člani žirije ne morejo sodelovati na ex–temporu.

Vsak avtor zagotavlja, da so oddana dela njegovo avtorsko delo. Organizator ne prevzema odgovornosti za kakršno koli tovrstno zlorabo avtorskih pravic.

Avtor s prijavo na ex–temporu sprejema in se strinja z vsemi pogoji razpisa.

Koledar:
Ex–tempore: 11.10. – 13.10. 2013
Žiriranje: do 22. 10. 2013
Obveščanje o rezultatih: do 25.10.2013
Otvoritev razstave in predstavitev bo 03.12.2013 v prostorih Slovensko -bavarske hiše v Podsredi

Zmagovalec ex-tempora ima možnost samostojne razstave na Gradu Podsreda

Prijava na ex-tempore bo potekala v prostorih uprave Kozjanskega parka v Posredi in sicer 11. in 12.10. 2013 od 8.00 do 19.00 ure in 13.10.2013 od 8.00 do 16.00 ure. Prijave zbira Mojca Kunst. V tem času je tudi potrebno oddati fotografije.

Žirija:
Vinko Skale, MF FZS, MFIAP
Joco Žnidaršič, MF FZS
mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor Kozjanskega parka

Nagrade: 1., 2. in 3. nagrada ter tri priznanja Kozjanskega jabolka.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na upravi Kozjanskega parka  (03 800 71 02 ali 041 614 800)

Vabimo Vas, da spoznate vse lepote Kozjanskega parka skozi fotografski objektiv in želimo vam dobro luč.