Fotoklub Žarek, Sežana

Fotoklub Žarek Sežana

Bazoviška cesta 9, 6210 Sežana.

Tel:    031293166

Kraj, ura sestankov:    Sežana, vsak prvi in tretji petek ob 20:00

E-mail društva/kluba:     fotoklub.zarek@gmail.com

Stran na internetu:     /

Predsednik: Igor Petaros

Splet:  Facebook stran