Fotografsko društvo Jesenice

Cesta Cirila Tavčarja 21, p.p. 61
SI-4270 Jesenice
(ust. 1925) predsednik Bogdan Bricelj,

72 članov

Redni sestanki vsak ponedeljek ob 18.00 uri v OŠ Toneta Čufarja, Jesenice.

http://www.fd-jesenice.si