Foto klub Nova Gorica

Naslov: Gradnikove brigade 49 / 5000 Nova Gorica
Poštni predal:  p.p. 290 / 5001 NOVA GORICA
e-pošta: fotoklub.ng@gmail.com

Predsednik: MARKO MLADOVAN
Podpredsednik: SIMON KOVAČIČ
2023 – 36 članov

Spletna stran: www.fk-gorica.org

Sestanki so ob ponedeljkih od 20.00 do 21.30 v prostorih Ustanove Zdenke Gustinčič / Tumova 5 / 5000 Nova Gorica (sejna soba)
Med šolskimi počitnicami in ob praznikih ni sestankov, oziroma se sestajamo po potrebi.