Delavnica: Priprava fotografske mape in predavanje “Izrez v fotografiji”

V soboto,  4. julija ob 10.00, na Gradu Negova, Negova 13. pripravljamo delavnico na temo “Priprava fotografske mape za vlogo za pridobitev fotografskih nazivov FZS”.  Po delavnici bo predavanje na temo “Izrez v fotografiji”, ki je prav tako pomembna pri pripravi samostojne fotografske razstave. Delavnico in predavanje bo vodil g. Stojan Kerbler.
Kotizacijo je potrebno poravnati do četrtka 2.julija. V kolikor ne bo vsaj 12 prijavljenih s plačano kotizacijo, bodo predavanja odpovedana.
Kotizacija znaša 20,00 EUR in jo nakažite na TRR SI56 1010 0005 1947 763, Banka Koper d.d.