Cristina Garzone: KOPTSKI MISTICIZEM

V sklopu fotografskih dogodkov ob kranjskem Foto festivalu bo tudi razstava ugledne italijanske avtorice
Cristine Garzone. Tema razstave je “Koptski misticizem / Coptic Mysticism”. Slike so bile posnete Etiopiji.
Predstavljajo ljudi v svetiščih, izklesanih v živo skalo.

Razstava v galerij Kranjske hiše bo odprta od 2. do 26. septembra 2022.

Vabljeni na odprtje razstave v petek 2. septembra ob 17:30 v galeriji Kranjske hiše, Glavni trg 2, Kranj