Mojstri ljubljanske fotografske šole. 60 LET FOTOGRUPE ŠOLT

naslovna fotografija: Tone Stojko, Jagoda Kaloper, 1971

 

MOJSTRI LJUBLJANSKE FOTOGRAFSKE ŠOLE. 60 LET FOTOGRUPE ŠOLT

galerija Photon

Od 20. aprila do 16. junija 2023

Vključeni avtorji_ce: Oskar Karel Dolenc, Janez Korošin, Tihomir Pinter, Marjan Smerke, Tone Stojko, Jendo Štoviček, Sonja Zalar Bizjak in Joco Žnidaršič

 

Skupinska razstava v Galeriji Photon bo predstavila delovanje fotografskega kroga oziroma skupine Fotogrupe ŠOLT ob njeni 60. obletnici ustanovitve leta 1963. Osredotočila se bo na obdobje po združitvi s Fotoklubom Ljubljana leta 1968, ko skupina začne delovati z nazivom Fotogrupa Ljubljana ŠOLT. Z razstavo bomo ponovno preverili relevantnost skupine za razvoj foto scene v Ljubljani in tudi v Sloveniji ter predstavili njeno bogato mednarodno udejstvovanje. Prav tako pa bodo poudarjeni fotografski pristopi pri izbiri motivov in tehnik, ki so jim razstavljeni avtorji sledili v 60-ih in 70-ih letih prejšnjega stoletja. Predstavljena bodo dela sedmih fotografov, ki so v času delovanja skupine prišli do naziva »mojster fotografije«, ki ga je takrat podeljevala Fotografska zveza Jugoslavije na podlagi visoke umetniške in tehnične dovršenosti ter pogostega mednarodnega razstavljanja. V razstavo so vključena tudi dela Sonje Zalar Bizjak, kot edine ženske predstavnice skupine, ki pa je prišla do naziva »kandidat mojster«. Pomembno je poudariti, da je Fotogrupa ŠOLT v več kot tridesetletnem delovanju vključevala večje število članov med katerimi najdemo tudi ostale izjemne slovenske fotografe. Večji del članov bo na razstavi predstavljen z dokumentarnim gradivom iz časa delovanja skupine.

 

Poleg osrednjih značilnosti, ki so se razvile skozi obstoj Fotogrupe ŠOLT – kot so črno-bela analogna fotografija, poudarjanje grobozrnatosti posnetkov in močni kontrasti – je skupino primarno povezovala želja po tehnični dovršenosti in inovativnosti v fotografsko-umetniškem izrazu. Ob pomanjkanju oziroma neobstoju izobraževalnih ustanov, namenjenih fotografiji, so se v skupini združevali fotografski entuziasti, ki so se skozi medsebojno izmenjavo znanja razvijali povsem samostojno. Zanimivo, a ne presenetljivo, je dejstvo, da so v skupini večinoma delovali člani, ki so po izobrazbi prihajali s področij naravoslovja, znanosti in inženirstva. Pri vključevanju v skupino je prevladovala lastna angažiranost, z nekaterimi skupnimi tehničnimi vodili pa so člani skupine gradili njeno razstavno prepoznavnost. Kot skupina so sodelovali na razstavah v Jugoslaviji, po vsej Evropi, Južni in Severni Ameriki in celo v Hong Kongu. Z zgodovinske perspektive je tako Fotogrupa ŠOLT poleg Mariborskega kroga ena od najpomembnejših fotografskih skupin v Sloveniji.

 

Janez Korošin, speedway Ilirija, 1975