1. Meteoritin natečaj: GLOBINE

1. METEORITIN FOTO NATEČAJ »GLOBINE«

 

TEMA »GLOBINE« 

Fotografsko društvo Jesenice, v sodelovanju z društvom Meteorita in Fotografsko zvezo Slovenija, razpisuje foto natečaj na temo »GLOBINE«, ki je prav tako tema 5. festivala Meteorita 2020 na Jesenicah.

Za temo »Globine« smo se odločili z namenom, da avtorjem omogočimo priložnost prikazati njihovo razumevanje in prikaz globin, vsak v svojem stilu in tehniki. Fotograf lahko temo »Globine« izraža kot pogled v vesolje, ozvezdja, nočno fotografijo neba, globino morja ali podzemlja. Globine so lahko tudi preprosto pogled navzdol, kjer ima fotografija elemente, ki dajejo občutek globine in nam predstavljajo drugačen pogled na svet.

V temi je dovoljena uporaba vseh fotografskih tehnik in postopkov.
Fotografije so lahko barvne ali črno-bele, ki lahko obsegajo odtenke od zelo temno sive (črne) do zelo svetlo sive (bele).

PRISTOJBINA IN AVTORSTVO FOTOGRAFIJ

Pristojbina na natečaju je 10€.

Pristojbino nakažete na račun:
Društvo Meteorita
Ulica Staneta Bokala 15,
4270 Jesenice
IBAN račun: SI56 0510 0801 6438 776
Referenca: SI00 2020,
Koda namena OTHR
Namen: Foto natečaj – Ime in priimek

Poslane fotografije morajo biti avtorsko delo sodelujočega, za kar slednji prevzema polno odgovornost. Avtorske pravice ostanejo avtorjem. Z udeležbo na natečaju avtor zagotavlja, da so fotografije njegovo avtorsko delo in da sprejema pogoje razpisa.

Organizator si pridržuje pravico da dela razstavi, objavi in kopira za potrebe natečaja oziroma dela uporablja za promocijo in predstavitev razstave in festivala Meteorita v medijih, socialnih omrežij in tiskovinah.

Ob razstavi bosta izdana zgibanka in katalog v elektronski obliki in bosta vseboval vsa sprejeta dela in podatke o avtorjih, fotografijah in razstavi.

FORMAT

Vsak avtor lahko pošlje največ 5 fotografij. Fotografije morajo biti v formatu JPG/JPEG, dimenzija daljše stranice 3000 točk ali več. Velikost posamezne datoteke ne sme presegati 2.5MB, končnica imena datoteke naj bo zapisana z majhnimi črkami.

Fotografije, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem bodo izločene.

POIMENOVANJE DATOTEK

Zadnje 4 cifre telefonske številke avtorja_zaporedna številka_naslov fotografije – brez šumnikov.jpg (primer: 9876_1_Blejsko jezero 2.jpg).

 

POŠILJANJE FOTOGRAFIJ

Fotografije pošljete na mail: foto@meteorita.si z zadevo »FOTO NATEčAJ GLOBINE 2020« do 29.3.2020. Za prejete fotografije bomo poslali elektronsko sporočilo s potrdilom. če tega ne boste dobili, nas prosimo kontaktirajte po telefonu ali elektronski pošti.

PRIJAVNICA

Avtor mora čitljivo izpolniti priloženo prijavnico in jo priložiti v elektronsko pošto ob fotografije. Označitve fotografij na prijavnici se morajo ujemati z označitvami fotografij v imenih datotek. Nepopolnih in prepozno prispelih fotografij ne bomo upoštevali.

ŽIRIJA IN NAGRADE

  • Tomo Jeseničnik, fotograf
  • Andreja Ravnak, fotografinja
  • Aleš Krivec, fotografPridržujemo si pravico do spremembe žirije v primeru zadržanosti članov. Zoper odločitev žirije ni možna pritožba.Nagrade: 3 medalje, 5 diplom in 1 nagrada za mladega avtorja (do 18 let).Našteta priznanja bodo podeljena ob odprtju razstave. Nagrajene in izbrane fotografije bomo natisnili in razstavili v avli Gledališča Toneta čufarja.

KOLEDAR NATEČAJA

Rok za dostavo del ………………………………………………….. do 29.3.2020
Izbor del ………………………………………………………. med 2. in 9.4.2020
Obvestilo o izboru del ………………………………………………..do 12.4.2020
Podelitev priznanj in otvoritev razstave ………………………………… 22.4.2020 ob 18.00
Pošiljanje kataloga na e-mail ………………………………………. do 10.5.2020

RAZSTAVA IZBRANIH DEL

Odprtje razstave in podelitev nagrad bosta v avli Gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah v sredo 22.4.2020 ob 18. uri. Razstavljena bodo nagrajena dela in izbor žirije.

KONTAKT IN NAČIN OBVEŠČANJA

Fotografsko društvo Jesenice
Cesta Cirila Tavčarja 21
4270 Jesenice
fd.jesenice@gmail.com

Nik Bertoncelj
Vodja foto natečaja
Tel: 070 333 969
nik@foto-vidmar.si

Društvo Meteorita
Ulica Staneta Bokala 15,
4270 Jesenice
info@meteorita.si

Vsi sodelujoči avtorji bodo o rezultatih obveščeni tudi na svoj elektronski naslov.
Informacije o poteku razstave (razpisni pogoji, prijavnica, obvestilo o izboru) bodo sproti objavljene na spletni strani http://meteorita.si/.

 

celoten razpis in prijavnico najdete TUKAJ