51. SLOVENSKA PREGLEDNA RAZSTAVA FOTOGRAFIJ 2020 – rezultati bodo do konca novembra

1. nagrada: MILAN MALOVRH - Balance

DODATNO OBVESTILO z dne 16.11.2020:

Zaradi objektivnih razlogov bodo rezultati objavljeni najpozneje do konca meseca novembra 2020.

Organizatorji se zahvaljujejo za razumevanje.

 

* * *

POMEMBNO OBVESTILO z dne 20.10.2020:

Zaradi epidemioloških razmer in nanje vezanih restrikcij, bo tokratna razstava v digitalni obliki.

Pošilja se samo digitalne fotografije!

 

 

* * *

Razpis v PDF ter PRIJAVNICO najdete T U K A J !

 

1. Organizator: Foto klub Anton Ažbe Škofja Loka

2. Kontakt: info@fkaa-klub.si, 041 540 810

3. Koledar razstave

Sprejem fotografij do:
1. 10. 2020 do 2. 11. 2020
Žiriranje:
4. 11. 2020 do 8. 11. 2020
Objava rezultatov:
do 10. 11. 2020 na spletni strani natečaja in po e-pošti
Odprtje razstave in podelitev nagrad:
13. 11. 2020 v galeriji Sokolskega doma Škofja Loka (če bodo dopuščale razmere zaradi virusa Sars-Cov2)
Vračanje fotografij:
do 31. 12. 2020

4. Žirija:
Matej Peljhan / MF FZS, predsednik
Andreja Peklaj / MF FZS
Aleksander Novak / MF FZS
Dušan Miška / MF FZS
Matjaž Čater / MF FZS
Pridržujemo si pravico do spremembe žirije v primeru zadržanosti članov. Zoper odločitev žirije ni možna pritožba.

5. Teme razstave:
Tema A: PROSTA BARVNA – barvna fotografija
Tema B: PROSTA ČRNO BELA – črno – bela fotografija
Tema C: KOLEKCIJA – barvna ali črno – bela fotografija

6. Pogoji sodelovanja
Na natečaju lahko sodelujejo amaterski in profesionalni fotografi iz Slovenije ter zamejstva.
V temi A in B lahko avtor sodeluje z največ 4 fotografijami, v temi C pa s kolekcijo 4 fotografij. Fotografska dela morajo biti novejših datumov. Fotografije, ki so bile sprejete ali nagrajene na prejšnjih Slovenskih preglednih razstavah bodo zavrnjene. Istih ali zelo podobnih fotografij ni dovoljeno pošiljati na različne teme.
Avtor soglaša, da organizator uporabi izbrane fotografije za razstavo, razstavni katalog in promocijo prireditve.
S podpisom na prijavnici udeleženec potrjuje, da je avtor del s katerimi sodeluje, ter sprejema razpisne pogoje natečaja.
Avtorji bodo o rezultatih obveščeni po elektronski pošti in na spletni strani natečaja: http://www.fkaa-klub.si/slo-pregledna-2020/

7. Format fotografij
Velikost fotografij je omejena na format 20×30 cm ( oziroma 30 cm po daljši stranici ). Fotografija mora biti nalepljena na paspartu v velikosti 30×40 cm. Podlage debelejše od 1 mm niso dovoljene.
Fotografije, ki ne bodo ustrezale danim pogojem bodo zavrnjene.
Fotografije pošljete tudi v digitalni obliki v velikosti 1920 px po daljši stranici preko prijavnice na spletnem naslovu
http://www.fkaa-klub.si/slo-pregledna-2020/

8. Označevanje fotografij
Na hrbtni strani mora biti prilepljena nalepka s podatki:
Ime in priimek avtorja
Fotografski naziv
Naslov avtorja
Klub/društvo
Naslov fotografije
Oznaka teme in zaporedna številka fotografije (npr.: A1)
Naslov dela se mora ujemati s podatki na prijavnici!

9. Prijavnica
Prijavnico izpolnite na spletni strani http://www.fkaa-klub.si/slo-pregledna-2020/, priporočeno je, da kopijo prijavnice dodate tudi pošiljki s fotografijami. Z oddajo prijavnice udeleženec potrjuje avtorstvo poslanih del in sprejema razpisne pogoje natečaja.

10. Pristojbina in rok plačila:
Pristojbina za posamezno temo je 7 €, za vse tri teme skupaj (A+B+C) pa 16 €.
Za klubske skupine nad 6 članov je pristojbina 5 € za vsako temo, oz. 15 € za vse tri teme.
Predstavnik kluba mora poslati seznam članov, ki bodo sodelovali in izvesti skupno plačilo.
Rok plačila: do 3. 11. 2020
z bančnim nakazilom na
Foto klub Anton Ažbe Škofja Loka
Mestni trg 26, 4220 Škofja Loka
IBAN SI56 1010 0005 5636 188 – Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Koda namena: OTHR

11. Katalog:
Organizator bo izdal katalog z izbranimi reprodukcijami fotografij, ki bo dostopen na odprtju razstave in poslan udeležencem natečaja ter objavljen v pdf obliki na spletnih strani.

12. Nagrade:
v temi A – BARVNA: zlata, srebrna, bronasta medalja FZS ter do 5 pohval
v temi B – ČRNO – BELA: zlata, srebrna, bronasta medalja FZS ter do 5 pohval
v temi C – KOLEKCIJA: zlata, srebrna, bronasta medalja FZS ter do 3 pohvale
Organizator si pridržuje pravico do podelitve dodatnih nagrad.

13. Oddaja del:
Dela morajo biti preko spletne prijavnice oddana v skladu z navodili in poslana po pošti najkasneje do 2. 11. 2020 (velja datum poštnega žiga in čas oddaje preko spletne prijavnice). Fotografije po pošti pošljite na naslov:
Foto klub Anton Ažbe Škofja Loka
Mestni trg 26, p.p.75
4220 Škofja Loka
s pripisom: »SLOVENSKA PREGLEDNA RAZSTAVA FOTOGRAFIJ 2020«
Predsednik FK Anton Ažbe Škofja Loka
Izidor Jesenko

 

 

NASLOVNA FOTOGRAFIJA: ZLATA MEDALJA NA PREGLEDNI RAZSTAVI 2019, MILAN MALOVRH – BALANCE.