5. mednarodni fotografski natečaj MED NEBOM IN ZEMLJO 2013

5. mednarodni fotografski natečaj

MED NEBOM IN ZEMLJO 2013

 

 Organizator:

Fotografsko društvo VENO PILON Ajdovščina

Sponzorji:

Fédération Internationale de l’Art Photographique, 2013/218  

PSA Photographic Society of America, PID&PTD&ND

United Photographers International,  UPI L130045-M4G4S4B

Photographic Association of Slovenia, 9/2013.

 

 

Na 5. MEDNARODNEM NATEČAJU MED NEBOM IN ZEMLJO 2013, ki je organiziran v skladu s pravili Mednarodne zveze za fotografsko umetnost (FIAP), Fotografske zveze Slovenije (FZS), Photographic Society of America (PSA) in United Photographers International (UPI), lahko sodelujejo ljubiteljski in poklicni fotografi iz vsega sveta. Z oddajo del udeleženci natečaja potrjujejo, da so seznanjeni z vsemi pogoji natečaja in da so oddana dela njihova last. S tem tudi dovoljujejo organizatorju natečaja in sponzorjem, da lahko njihova dela objavijo izključno le za promocijo natečaja, v katalogih, člankih, revijah, na spletnih straneh in drugih tiskanih in digitalnih medijih brez predhodnega avtorjevega soglasja in brez plačila.

Organizator natečaja bo vse nagrajene fotografije natisnil v formatu 20×30 cm za predstavitev na otvoritveni razstavi. Natisnjena dela in tudi dela v digitalni obliki bodo po razstavi arhivirana pri organizatorju.

S prijavo udeleženec potrdi, da se strinja s pravili tekmovanja.

2. TEME NATEČAJA

A. tema (PSA PID) ŠPORT (glej definicijo v točki 9)
B. tema (PSA PID) PROSTA (glej definicijo v točki 9)
C. tema (PSA PTD) POTOVANJA (glej definicijo v točki 9)
D. tema (PSA ND) NARAVA (glej definicijo v točki 9)

 

3. KOLEDAR NATEČAJA

sprejem del

do vključno

7. 11. 2013

 

 

 

ocenjevanje

od

11. 11. 2013

do

24. 11. 2013

poročilo o ocenjevanju

od

26. 11. 2013

do

9. 12. 2013

razglasitev rezultatov – otvoritev razstave

 

 

24. 1. 2014

trajanje razstave

od

24. 1. 2014

do

7. 2. 2014

pošiljanje katalogov

 

do

9. 2. 2014

 

 4. SODELOVANJE NA NATEČAJU

Vsak udeleženec lahko sodeluje na natečaju v vseh štirih temah, in sicer z največ s po štirimi barvnimi ali črno-belimi fotografijami v vsaki temi. Ocenjevanje pa bo ločeno po temah. Dela se oddajo v digitalni obliki, preko spleta na naslovu http://fotovenopilon.si

Udeleženci natečaja oddajo dela v digitalni obliki v formatu JPG ali JPEG,

 • daljša stranica naj meri največ 1280 pikslov, največja dovoljena velikost datoteke pa je 1MB,
 • ločljivosti 300DPI.

Dela so lahko posneta v digitalni ali v klasični tehniki in nato preslikana v digitalno obliko.
Dopustne so vse tehnike fotografiranja.
Udeleženci natečaja so dolžni skupaj s poslanimi fotografijami izpolniti spletno prijavnico, na kateri morajo biti vsi zahtevani podatki. Prijavnico izpolnijo spletno na naslovu http://fotovenopilon.si.

5. POIMENOVANJE DATOTEK:

Vse datoteke morate poimenovati le z uporabo osnovnih črk angleške abecede in numeričnih znakov, brez šumnikov ali drugih posebnih znakov. Naslov ne sme presegati 20 črk.

6. STROKOVNA ŽIRIJA

Ocenjevanje bo potekalo v predvidenem roku, kot je navedeno v koledarju natečaja. Žirijo sestavljajo trije člani za posamezno temo, priznani fotografi.

Žirija za teme A in B

 1. Vasja Doberlet, (SLO), MF FZS, EFIAP/s, ESFIAP
 2. John Hatfull (GB),
 3. Anton Tratnik, (SLO), EFIAP
 4. Matjaž Slejko, (SLO),  fotograf (rezervni član)

Žirija za teme C in D

 1. Oskar Karel Dolenc (SLO), MF FZS, EFIAP
 2. Marjan Artnak (SLO), MF FZS, EFIAP/b
 3. Izidor Jesenko, (SLO), MF FZS, AFIAP
 4. Matjaž Slejko, (SLO),  fotograf (rezervni član)

Odločitve žirije so dokončne in pritožba nanje ni možna.

7. NAGRADE

Skladno z pravili FIAP bo najuspešnejši avtor na salonu prejel modro FIAP značko.

POSEBNE NAGRADE ORGANIZATORJA

Najboljša fotografija v temah A, B, C in D Medalja organizatorja 4x
Po tri fotografije po izboru žirije v temah A, B, C in D Diploma organizatorja 3 krat 4

           

NAGRADE POKROVITELJEV

FIAP medalje za vsako temo FIAP

zlata 4x, srebrna 4x, bronasta 4x

FZS medalje za vsako temo FZS

zlata 4x, srebrna 4x, bronasta 4x

PSA medalje za vsako temo PSA

zlata 4x, srebrna 4x, bronasta 4x

UPI medalje za vsako temo UPI

zlata 4x, srebrna 4x, bronasta 4x

FIAP trakovi FIAP trakovi

4×6

PSA trakovi PSA trakovi

4×3

UPI trakovi UPI trakovi

4×2

 

Skupno število podeljenih nagrad bo 109.

Organizator natečaja lahko odloči, da v skladu s kakovostjo in številom prispelih fotografij ne podeli vseh nagrad ali pa podeli še dodatne nagrade.

8. PRIJAVNINA

Prijavnina znaša:

EUR DOLAR

1

  TEMA 15 € 20  $

2

  TEMI 20 € 27  $

3 ali 4

  TEME 25 € 33  $

 

PLAČILO PRIJAVNINE:

1.

Udeleženci prijavnino poravnajo preko storite PayPal  na račun organizatorja na e-naslov

 2.

Udeležencem omogočamo tudi plačilo prijavnine na račun organizatorja natečaja:

 • IBAN:  SI56 0475 1000 0967 480   (Nova kreditna banka Maribor d.d.)    SWIFT( BIC ): KBMASI2XGOR

Organizator bo organiziranim skupinam nad 10 članov priznal popust v višini 20 % ob predhodnem dogovoru.

Organizator ne sprejema čekov.

Prijavnina mora biti poravnana do zadnjega datuma za sprejem prijav (7. 11. 2013), v nasprotnem primeru dela ne bodo uvrščena v ocenjevanje, organizator pa do takega udeleženca nima nobenih obveznosti.

Avtorji s plačano pristojbino prejmejo kvaliteten tiskan katalog FIAP *****.

 

9. DEFINICIJE TEM NATEČAJA

A Tema ŠPORT

 

Pod temo Šport lahko avtorji pošljejo posnetke poljubnih športov.

Posamezni elementi posnetka ne smejo biti klonirani, dodani, izbrisani ali kakorkoli drugače modificirani. Filtri in računalniške akcije niso dovoljene. Potvarjanje posnetka v računalniških programih, razen izrezov, minimalnega ostrenja, korekcije osvetlitve ali barv ni dopustno!

B Tema PROSTA

 

Odprta tema podpira vsa področja in vse fotografske tehnike. Dovoljena je obdelava v računalniških programih, vendar morajo biti vsi deli in elementi posnetka avtorjeva last.

C Tema POTOVANJA

 

Pod temo potovanja lahko pošljete fotografije, ki izražajo občutek za čas in prostor, prikazujejo deželo in njene ljudi ali kulturo v svoji naravni obliki. Za fotografije ni geografskih ovir. Posnetki od blizu, ki izgubijo svojo identiteto, studijski posnetki ali fotografske manipulacije so  nesprejemljive. Tehnike, ki dodajo, spremenijo lokacijo ali zamenjajo katerikoli element originalne fotografije, razen izreza, niso dovoljene. Tehnike, ki izboljšajo kakovost fotografije brez spremembe njene vsebine so dovoljene. Vse izboljšave morajo delovati naravno. Odvzemanje ali manipulacija z barvami vsebovani v originalni fotografiji za pretvorbo v monokromatsko je dovoljeno.

D Tema NARAVA

 

Fotografija narave je omejena na fotografiranje (prikazovanje) narave v vseh njenih vejah naravoslovja razen antropologije in arheologije, na način, da je dobro poučen človek zmožen v fotografiji prepoznati subjekt narave in, da lahko potrdi, da je le ta pošteno prikazana. Zgodba povedana s fotografijo ima večjo težo kot sama tehnična dovršenost fotografije. Človek in človeški elementi na fotografiji ne smejo biti vidni, razen v redkih primerih, ko ta človeški element izboljša zgodbo iz narave. Navzočnost s strani znanstvenikov označenih živali je sprejemljiva (npr. obročkane ptice, ovratnice za sledenje ). Fotografije umetno vzgojenih rastlin ali živali, razstavljenih rastlin in živali in očitno nastavljenih živali samo za fotografiranje niso dovoljene.

Posamezni elementi posnetka ne smejo biti klonirani, dodani, izbrisani ali kakorkoli drugače modificirani. Filtri in računalniške akcije niso dovoljene. Potvarjanje posnetka v računalniških programih, razen izrezov, minimalnega ostrenja, korekcije osvetlitve ali barv ni dopustno!

Natančne deficije za posamezne teme lahko najdete na spletnih straneh FZS (http://www.fzs-zveza.si), FIAP (http://www.fiap.net ) in PSA (http://psa-photo.org) .

 

10. JAVNA PREDSTAVITEV, PODELITEV NAGRAD IN OTVORITEV RAZSTAVE

Vsa nagrajena in sprejeta dela iz natečaja bodo predstavljena na otvoritvi razstave v Ajdovščini v petek, 24. januarja 2014, v Dvorani 1. slovenske vlade ob 18. uri.

Organizator bo na otvoritveni slovesnosti vsa sprejeta in nagrajena dela na natečaju predvajal na javni projekciji.

Na otvoritvi razstave v Ajdovščini, 24. januarja 2014, bo tudi slavnostna podelitev nagrad.

Nagrajena in sprejeta dela bodo predstavljena tudi na internetni strani organizatorja http://www.fotovenopilon.si

11. KATALOG

Organizator bo ob otvoritvi razstave izdal tiskan katalog, ki ga prejmejo vsi udeleženci natečaja.

Katalog 4. natečaja med nebom in zemljo 2012 je bil s strani FIAP ocenjen z *****

Udeležencem natečaja, ki se ne bodo udeležili otvoritve razstave, bomo katalog odposlali s pošto, in sicer najkasneje do 9. februarja 2014.

12. ORGANIZACIJSKI ODBOR

Za izvedbo natečaja bo skrbel organizacijski odbor v sestavi:

– Erna Furlan, predsednik,
– Marjan Cigoj
– Sonja Lovrekovič,
– Bogomir Ipavec
– Oton Naglost,
– Alenka Čadež Kobol

Dodatne informacije dobite na elektronskem naslovu: natecaj@fotovenopilon.si

Organizator:

FD VENO PILON Ajdovščina