4. slovenska pregledna razstava digitalnih fotografij 2013

Foto društvo GOGA pod pokroviteljstvom FZS št. 7/2013 razpisuje

4. slovensko pregledno razstavo digitalnih fotografij 2013

Natečaja, ki bo potekal skladno s pravili FZS, se lahko udeležijo vsi ljubiteljski in poklicni fotografi, državljani Republike Slovenije.

1. Tema razstave
Razpisani sta dve temi:
a) PROSTA barvna digitalna
b) PROSTA črno-bela digitalna

Žirija bo pri vsaki razpisani temi podelila tri nagrade in do pet diplom skladno s pravili Fotografske zveze Slovenije.

2. Pravila razstave
Vsak avtor lahko pošlje do štiri fotografije za vsako razpisano temo. Avtorji lahko sodelujejo le s fotografijami, ki še niso bile razstavljene na Slovenskih preglednih razstavah. Z oddajo fotografij in prijavnice pa avtorji sprejemajo pravila razstave.
Fotografije sprejemamo samo v digitalni obliki na CD/DVD-ju.
Velikost fotografij mora biti prilagojena iztisu do formata 45×30 cm in ločljivosti 300dpi.
Velikost posamezne datoteke mora omogočati natis fotografije brez popačenj v velikosti do formata 45×30 cm. Mogoče so izvedenke kvadratnih in panoramskih formatov. Zapis mora biti obvezno jpg ali jpeg. Avtorji soglašajo, da se lahko njihova dela uporabijo za izdelavo fotografij za razstavo, za promocijske namene ter objavo v katalogu in za projekcijo ob otvoritvi razstave.

Udeleženec mora biti avtor celotne fotografije. Fotografije, ki ne bodo ustrezale pravilom razstave, bodo izločene iz žiriranja. Prav tako ne bodo žiriranju predložene fotografije, katerih avtorji ne bodo plačali pristojbine oz. ne bodo poslali prijavnice.

3. Označevanje fotografij
Vsaka fotografija mora biti poimenovana na sledeči način:
Tema in zaporedna številka fotografije_naslov fotografije_ime in priimek avtorja
Primer: a1_Nasmeh_Franci Gozd, b1_Zrcalo_Anita Hočevar
Oznake na prijavnici in fotografiji morajo biti enake.

4. Pojasnilo k razpisanim temam
a) PROSTA barvna digitalna
Dovoljeni so osnovni popravki (minimalno ostrenje, barvne korekcije in kontrast).
b) PROSTA črno- bela digitalna
Dovoljeni so osnovni popravki (minimalno ostrenje, svetlobne korekcije in kontrast).
Pojasnila k temi b) črno – bela digitlna
Črno-bela fotografija, ki vsebuje tone od zelo temno sive (črne) do zelo svetlo sive (bele) je monokromatska fotografija v različnih odtenkih sive. Črno-bela fotografija, v celoti tonirana v eni barvi, ostaja monokromatska fotografija, ki se uvršča v kategorijo črno-belih fotografij.
Črno-bela fotografija z dodatkom ene barve, bo izločena iz žiriranja.

5. Pristojbina

Pristojbina je enotna za obe temi in znaša 15 evrov. Pristojbino lahko avtorji pošljejo skupaj s CD / DVD zgoščenko in prijavnico oziroma pristojbino nakažejo na TRR društva: SI56 0254 7025 9089 268 odprt pri NLB.
Pri skupinskih prijavah najmanj 5 udeležencev istega društva ali kluba je pristojbina na udeleženca 10 evrov. Skupinska prijava mora biti označena na prijavnici.

6. Naslov za pošiljanje fotografij
Naslov za pošiljanje CD/DVD zgoščenk je:
FD GOGA Zagorje ob Savi
Selo pri Zagorju 13
1410 Zagorje ob Savi

Organizator FD GOGA Zagorje ob Savi, poslanih del na CD/DVD avtorjem ne bo vračal, temveč jih bo 30 dni po zaključku razstave uničil.

7. Žirija
Dela, ki bodo ustrezala razpisnim kriterijem, bo ocenjevala strokovna žirija v sestavi:

Darinka Mladenovič, MF FZS, EFIAP (predsednica žirije);
Jure Kravanja, MF FZS, EFIAP (član žirije);
Branimir Ritonja, MF FZS, AFIAP (član žirije);
Andrej Korenč, poklicni fotograf (nadomestni član).

Odločitev žirije je dokončna. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidene zadržanosti katerega izmed žirantov, povabi nadomestnega člana.

8. Koledar razstave

Sprejem del: do vključno 20.9.2013
Žiriranje: najkasneje do 29.9.2013
Objava rezultatov: do 11.10.2013
Otvoritev razstave in javna podelitev nagrad : 18.10.2013 ob 18:00 v KC Delavski dom Zagorje ob Savi
Zaključek razstave: 18.11.2013

Vsi udeleženci prejmejo tiskan katalog z nagrajenimi fotografijami ter najboljšimi izbranimi reprodukcijami najkasneje do zaključka razstave.

9. Organizacijski odbor
Organizacijski odbor sestavljajo:
Predsednica: Tina M. Šobot
Člani: Zdenko Gomboc
Zala Pavšič
Vukašin Šobot

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na elektronskem naslovu društva:  fd.goga@gmail.com ter Vukašin Šobot na naslovu: vsobot@noire.si

Foto društvo GOGA
Za organizacijski odbor
Tina M.Šobot

Razpis v PDF
Prijavnica v PDF