35. Regijsko srečanje fotografskih skupin in posameznikov na temo »ULICA«

Na razpis se lahko prijavijo vsi ljubiteljski in poklicni fotografi z bivališčem v gorenjski regiji oziroma člani gorenjskih fotografskih društev in skupin.

Natečaj ima dve temi:

  1. ULICA

  2. PROSTA

Vsak udeleženec lahko sodeluje s štirimi črnobelimi ali barvnimi fotografijami na vsako temo. Oddati jih mora v digitalni obliki (format JPG) primerni za izdelavo v fotolaboratoriju. Fotografije, ki so že bile razstavljene na predhodnih srečanjih fotografskih skupin in posameznikov Gorenjske ali pa so jim podobne, bodo izločene. Poslane fotografije morajo biti avtorsko delo sodelujočega, za kar prevzema polno odgovornost. Avtor pošlje svoja dela na CD-ju. Format fotografij mora biti JPG 20 x 30 cm najmanj 300 dpi (lahko je tudi izvedenka omenjenega formata, vendar mora ena od stranic imeti predpisano dimenzijo, druga pa je lahko krajša). Organizator bo sprejeta dela prikazal na javni projekciji. Nagrajena in izbrana dela bodo razstavljena v Layerjevi hiši v Kranju. Otvoritev razstave s projekcijo izbranih fotografij bo v sredo, 4. decembra 2013.

 Več v razpisu