20. bienalna razstava fotografij Pokrajina 2013

Pogoji sodelovanja:

1. Na natečaju, ki je v skladu s pravili Fotografske zveze Slovenije (FZS), lahko sodelujejo vsi ljubiteljski in poklicni fotografi iz Slovenije in zamejstva.

2. Natečaj ima dve temi:

A. Črno – bela krajina

B. Barvna krajina

3. Vsak udeleženec lahko sodeluje s štirimi fotografijami na vsako temo. Fotografije, ki so že bile razstavljene ali so podobne tistim, ki so bile na predhodnih razstavah »Pokrajina« bo organizator izločil.

4. Poslane fotografije morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočega, za kar ta tudi prevzema vso odgovornost.

5. Format fotografij mora biti 20×30 cm ali izvedenka omenjenega formata. Končni izdelek mora biti narejen na fotografski papir. Vsaka posamezna fotografija mora biti prilepljena na podlago velikosti 30×40 cm in ne debelejšo od 1 mm.

6. Dela naj bodo na hrbtni strani opremljena z zaporedno številko, imenom avtorja, njegovim razstavljalskim naslovom in naslovom fotografije, ki mora biti napisan v slovenščini. Naslov fotografije skupaj s presledki ne sme presegati 20 znakov. Na prijavnici in na fotografiji je potrebno označit, če je bila fotografija posneta v Sloveniji (S) »Najboljšo slovensko krajin ali če se poteguje za nagrado »Opomin generacijam« (G).

7. Vsak udeleženec mora pošiljki priložiti izpolnjeno prijavnico. Številke na prijavnici se morajo ujemati s številkami na fotografijah. Na prijavnici mora biti napisan tudi točen naslov za vračanje. V primeru nečitljivo napisanih naslovov organizator ne sprejema odgovornosti za netočno dostavo.

8. Pristojbina znaša 10 €. S pristojbino bomo krili stroške tiskanja kataloga in vračanja del.

9. Fotografije, za katere pristojbina ne bo plačana, ne bodo niti žirirane niti vrnjene avtorjem.

10. Fotografije skupaj s prijavnico in pristojbino pošljite na naslov: Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj, p.p. 193, 4001 KRANJ.

11. Na pošiljki, v embalaži primerni za vračanje, naj bo oznaka: Fotografije za razstavo.

12. Organizator bo z deli ravnal pazljivo, ne prevzema pa odgovornosti za morebitne poškodbe ali izgubo med pošiljanjem.

13. Organizator lahko poslana dela uporabi za nekomercialno promocijo oziroma predstavitev razstave v medijih in v katalogu. Če se avtor s tem ne strinja, naj to napiše na prijavnici.

14. Za najboljša dela na vsako temo bodo ob odprtju razstave podeljena zlata, srebrna in bronasta medalja Janez Puhar, ter 3 pohvale. Žirija bo tudi v skladu s tradicijo razstave dodelila najvišje priznanje, zlato medaljo Janez Puhar, za »Najboljšo slovensko pokrajino«, fotografija (barvna ali ČB) ostane v trajni lasti Kabineta slovenske fotografije.

V duhu opozarjanja pred nasilnim poseganjem v okolje zaradi povečevanja profita za vsako ceno, bo žirija podelila tudi posebno nagrado »Opozorilo generacijam«, srebrno medaljo Janez Puhar, za najboljšo fotografijo, ki opozarja na neprimernost takšnega ravnanja.Vsak udeleženec lahko na eno temo dobi samo eno nagrado. Odločitev žirije je dokončna in nepreklicna.

15. Rezultati žiriranja bodo objavljeni na spletni strani Fotografskega društva Janez Puhar Kranj (http//www.fotodrustvokranj.si). Vsak udeleženec, ki je poravnal pristojbino prejme katalog razstave.

16. Sodelovanje na razstavi pomeni, da avtor sprejema pravila, ki jih je določil organizator.

Več v razpisu