razpis za pridobivanje fotografskih nazivov FZS za leto 2023

Razpis za pridobivanje fotografskih nazivov FZS za leto 2023 Vloge za F1 FZS, KMF FZS, MF FZS (elektronska in papirna oblika) IO FZS v dogovoru z US FZS objavlja razpis za oddajo vlog za pridobivanje razstavljalskih nazivov FZS za leto 2023. Vloge morajo biti pripravljene v skladu s petim poglavjem Pravil Fotografske zveze Slovenije ter … Continue reading razpis za pridobivanje fotografskih nazivov FZS za leto 2023