Razpis za pridobivanje fotografskih nazivov FZS za leto 2021

Vloge za F1 FZS, KMF FZS, MF FZS (elektronska in papirna oblika) IO FZS v dogovoru z US FZS objavlja razpis za oddajo vlog za pridobivanje razstavljalskih nazivov FZS za leto 2021. Vloge morajo biti pripravljene v skladu s petim poglavjem Pravil Fotografske zveze Slovenije ter Smernicami in priporočili Umetniškega sveta za pridobivanje fotografskih nazivov … Continue reading Razpis za pridobivanje fotografskih nazivov FZS za leto 2021