razpis za pridobivanje fotografskih nazivov FZS za leto 2020

IO FZS v dogovoru z US FZS objavlja razpis za oddajo vlog za pridobivanje razstavljalskih nazivov FZS za leto 2020. Vloge morajo biti pripravljene v skladu s petim poglavjem Pravil Fotografske zveze Slovenije in izpolnjene na digitalnih obrazcih (Excel). Letos bo potrebno oddati vloge v elektronski in v papirni obliki. Rok za oddajo je 31.10. … Continue reading razpis za pridobivanje fotografskih nazivov FZS za leto 2020