razpis: ČLOVEK IN KOVINA 2022

Pomembni podatki: Datoteke pošljite po elektronski pošti na naslov: fd.jesenice@gmail.com, zadeva Človek in kovina 2022 Izpolnite tudi spletno prijavnico: https://forms.gle/iK7oJBB5E1bwo5YT8 Kontaktna oseba: pretnar.vito@gmail.com, tel.(041) 757-113 Spletna stran društva: www.fd-jesenice.si Elektronski naslov: fd.jesenice@gmail.com Razpis v PDF obliki: Clovek_in_kovina_2022 RAZPIS 3