fotografski natečaj: GOZD IN ČLOVEK 2019 🗓

Fotografski natečaj »GOZD IN ČLOVEK« Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ob 70-obletnici ustanovitve organizira fotografski natečaj na temo »GOZD IN ČLOVEK« Tema natečaja je gozd in človekov odnos do gozdnega prostora. V okvir teme natečaja sodijo posnetki, s katerimi želijo fotografi opozoriti na lepote žive in nežive narave … Continue reading fotografski natečaj: GOZD IN ČLOVEK 2019 🗓