foto natečaj za mlade: “FRAMES OF INSPIRATION – EUSAIR Through the Lens of Youth”

    EUSAIR Facility Point vodilni partner v sodelovanju s Centrom za evropsko perspektivo in Digitalnim Foto Klubom ter pod pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenije (št. FZS 012/2023) ter v sodelovanju z drugimi fotografskimi zvezami in klubi jadransko-jonske regije z namenom spodbujanja participacije mladih iz jadransko-jonske regije ter ozaveščanja in dviga prepoznavnosti EUSAIR (Strategije EU za … Continue reading foto natečaj za mlade: “FRAMES OF INSPIRATION – EUSAIR Through the Lens of Youth”