zaključna prireditev: Ex-tempore Snežnik 2021

foto: Igor Fabjan foto: Cvetka Šemrov