SAKRALNA DEDIŠČINA VIPAVSKE DOLINE

  Fotografsko  razstavo si je moč ogledati v podhodu oz. v bivši  Blagovnici NANOS Ajdovščina.