Razpis za pridobivanje fotografskih nazivov FZS za leto 2019

IO FZS v dogovoru z US FZS objavlja razpis za oddajo vlog za pridobivanje razstavljalskih nazivov FZS za leto 2019. Vloge morajo biti letos pripravljene še v skladu s Pravilnikom o podeljevanju naslovov FZS1 in izpolnjene na digitalnih obrazcih (Excel). Razpisne pogoje in obrazec najdete tukaj: RAZPIS OBRAZEC