“(O)SAM-A” Andreje Ravnak v Fotografskem muzeju Maribor