Kulturno društvo dr. Ivan Tavčar Poljane

Ustanovljeno, 3. 12. 1975,
6. 2. 1998 ustanovljena FOTO SKUPINA,
Predsednik društva: Miha Tušek,
Predsednik foto skupine: Izidor Jesenko,
Število članov Foto skupine 61,
Sestanki prvi in tretji četrtek v mesecu v Kulturnem domu Poljane nad Škofjo Loko 77, 4223 Poljane

Kulturno društvo Poljane
Poljane 77
4223 Poljane

e-mail društva: kdpoljane@gmail.com
e-maill, Izidor Jesenko: izidor.jesenko@gmail.com
Internetna stran: http://www.kd-poljane.si/