Zapisnik sestanka IO z dne 12.4.2013 | | Fotografska zveza Slovenije