Zapisnik 4. seje IO FZS z dne 13.03.15 | | Fotografska zveza Slovenije