Zapisnik 3. seje IO FZS z dne 11.03.2014 | | Fotografska zveza Slovenije