Vloga za izkaznico

Članska izkaznica je namenjena vsem članom fotografskih društev, vključenih v Fotografsko zvezo Slovenije. Namenjena je identifikaciji na različnih prireditvah, z njo pa so člani upravičeni tudi do popustov, ki jih nudijo različni ponudniki s področja fotografske dejavnosti po Sloveniji. Seznam teh ponudnikov bo objavljen na internetni strani FZS.

Članska izkaznica je neprenosljiva in je veljavna, če je bila poravnana članarina društva zvezi za tekoče leto v skladu z določili Statuta FZS.

 

 

Cena izkaznice znaša:

  1. za člane, ki imajo »belo« izkaznico, izdano po letu 2014 ……………………… brezplačno
  2. za člane, ki imajo »rdečo« izkaznico, izdano med leti 2010-2014 ……………… 5 EUR
  3. za člane, ki imajo starejšo izkaznico, izdano pred letom 2010    ……………… 10 EUR
  4. za člane, ki še nimajo izkaznice    ………………………………………….…………………. 10 EUR

Izkaznico se plača ob naročilu na transakcijski račun zveze:

SI56 1010 0005 1947 763 (BAKOSI2XXXX), za sklic navedite SI 00 2019  (v namen napišite “izkaznica – ime in priimek”).

ali po Paypalu na: fzs.web@gmail.com

Za uveljavitev popusta, ker ste že imetnik ene od navedenih izkaznic (1,2,3), le-to pošljite skenirano ali fotografirano na e-pošto: fzs.web@gmail.com .

V primeru, da bo društvo plačalo izkaznice svojih članov, to navedite v vlogi, društvo pa je obvezno v sedmih dneh poslati seznam članov, da bomo izstavili račun.

Vlogo se izpolni v elektronski obliki za vsakega člana posebej. Fotografija za člansko izkaznico mora biti okvirne velikosti 3,5×4,5 cm oziroma kot za osebne dokumente, v digitalnem formatu jpg, 300 dpi. Maksimalna velikost datoteke, ki jo prilagate, je lahko 1500 kb.


I Z J A V A  

 

Z oddajo vloge dovoljujem uporabo osebnih podatkov za potrebe Fotografske zveze Slovenije in sicer za namene vodenja točne in ažurne evidence članstva, spremljanje gibanja članstva ter za obveščanje.

Več v datoteki Dodatne informacije glede obdelave osebnih podatkov. Po uspešni oddaji vloge prejmete na e-pošto potrdilo o oddaji vloge.

 

 

Ime in priimek (obvezno)

Naslov (obvezno)

Pošta in kraj (obvezno)

E-mail naslov (obvezno)

Foto klub - društvo (obvezno)

Fotografija (obvezno)

(slika naj bo v velikosti 3,5×4,5 cm, formatu jpg, 300 dpi in največja velikost datoteke 1500 kb)

Sporočilo