FZS od 2008 do 2013

Predsednik:

Silvo Slapar F1 FZS, Fotoklub Ljubljana

Podpredsednik:
Vitomir Pretnar, F1 FZS, Fotografsko društvo Jesenice

Tajnik:
Elica Tavčar,

Člani izvršilnega odbora:
Boris Godnič
Izidor Jesenko
Jure Kravanja
Tomaž Levstek
Elo Mihevc
Peter Pokorn ml.
Vinko Skale
Simon Tanšek

Nadzorni odbor:
Janez Kosmač
Janez Kramar-predsednik
Marjan Gantar

Častno razsodišče:
Vasja Doberlet
Štefan Žemva
Mihael Kersnik – predsednik, Foto klub Jesenice

Umetniški svet:
Mirko Bijuklič, MF FZS, EFIAP, FK Nova Gorica
Oskar-Karel Dolenc, MF FZS, EFIAP, FK Ljubljana
Stojan Kerbler, MF FZS, EFIAP, FK Maribor
Flavio Mosetti, MF FZS, Fotoklub Skupina 75 – Gorica
Joco Žnidaršič, MF FZS, EFIAP

Kabinet slovenske fotografije:
Tomaž Lanišek
Niko Sladič

Pooblaščenec za stike s FIAP:
Vasja Doberlet