FZS od 2004 do 2008

Predsednik:
Vinko Skale, MFIAP, FD Celje

Podpredsednik:
Vitomir Pretnar, F1 FZS, Fotografsko društvo Jesenice

Tajnik:
Jože Hebar, FD Celje

Člani izvršilnega odbora:
Bruno Bizjak KMF FZS, FK Nova Gorica
Janez Kramar, F1 FZS, AFIAP, Foto klub Jesenice
Marija Maraž, FK Žarek Sežana
Janez Papež, AFIAP, FD Grča Kočevje
Peter Pokorn, ml., KMF FZS, AFIAP, FK Anton Ažbe Škofja Loka
David Vatovec, FK Portorož
Daniel Zavratnik, F1 FZS, FK Maribor
Bernardka Zorko, Društvo ljubiteljev fotografije Krško

Nadzorni odbor:
Franc Črv, MF FZS, EFIAP, Foto klub Jesenice
Drago Kuralt, FK Cerkno
Dejan Simčič, FK Nova Gorica

Častno razsodišče:
Franc Anderlič, FK Nova Gorica
Marjan Gantar, FK Anton Ažbe Škofja Loka
Mihael Kersnik, Foto klub Jesenice

Umetniški svet:
Mirko Bijuklič, MF FZS, EFIAP, FK Nova Gorica
Oskar-Karel Dolenc, MF FZS, AFIAP, FK Ljubljana
Stojan Kerbler, MF FZS, EFIAP, FK Maribor
Flavio Mosetti, MF FZS, Fotoklub Skupina 75 – Gorica
Joco Žnidaršič, MF FZS, EFIAP

Kabinet slovenske fotografije:
Marko Aljančič, MF FZS, FD Janez Puhar Kranj
Ivan Pipan, F1 FZS, FD Radovljica

Pooblaščenec za stike s FIAP:
Peter Pokorn, MF FZS, EFIAP/b; ESFIAP, FK Anton Ažbe Škofja Loka