Mojstri fotografije FZS

2016

Tomaž VELECHOVSKY

2015

Matej PELJHAN

Miran KRAPEŽ

2014

Štefi P. BORKO

Tomaž LANIŠEK

2013

Ivo BORKO

2012

Elo MIHEVC

Matjaž ČATER

2011

Ana ŠIŠAK

Darinka MLADENOVIČ

Elica TAVČAR

Franc FERJAN

Janez PAPEŽ

Marjan ARTNAK

Miran OROŽIM

Sandi NOVAK

2010

Andreja PEKLAJ

Boris GODNIČ

David BRUSNJAK

Niko SLADIČ

Robert L. HORVAT

2009

Jure KRAVANJA

FD Jesenice

Aleksander ČUFAR

2008

Herman ČATER

Izidor JESENKO

Vasja DOBERLET

Vinko SKALE

2006

Simon STRNAD

2005

Franc ČRV

Jakob GNILŠAK

Janez JUVAN

Janez KRAMAR

Peter POKORN st.

2004

Jani NOVAK

Marko ALJANČIČ

2002

Bruno BIZJAK

2001

Branimir RITONJA

2000

Mirko BIJUKLIĆ

1999

Flavio MOSSETI

Valter NANUT

1997

Marjan HUMAR

1993

Dušan Gorast MIŠKA

1986

Bogo ČERIN

Drugo

Janez KOROŠIN

Karel Oskar DOLENC

Marjan SMERKE

Rafael PODOBNIK

Stojan KERBLER

Tihomir PINTER