FZS Volitve za mandatno obdobje 2018-2023

Vsem članom FZS

Spoštovani!

Na podlagi določil 15. In 16. člena Statuta Fotografske zveze Slovenije in sklepa seje izvršilnega odbora FZS, z dne, 16.3.2018, pozivam vsa društva, da predlagajo svoje kandidate za organe FZS, za mandatno obdobje 2018-2023.

Predlagate lahko kandidate za:

– Predsednika FZS in njegovo zaprto listo za IO FZS v kateri morajo biti navedeni kandidati za: predsednika, podpredsednika, tajnika in še osem članov IO. Glasuje se za zaprto listo.

Pooblaščenec za stike s FIAP – kandidira se posamezno. Glasuje se za enega kandidata. Izvoljen bo tisti, ki bo zbral največ glasov.

– Nadzorni odbor – kandidira se posamezno. Volijo se trije člani od katerih so izvoljeni tisti, ki zberejo največ glasov. Predsednik NO bo tisti, ki bo zbral največ glasov.

– Umetniški svet – kandidira se posamezno. Voli se pet članov od katerih so izvoljeni tisti, ki zberejo največ glasov. Predsednik US bo tisti, ki bo zbral največ glasov.

Častno razsodišče – kandidira se posamezno. Volijo se trije člani od katerih so izvoljeni tisti, ki zberejo največ glasov. Predsednik ČR bo tisti, ki bo zbral največ glasov.

Kabinet slovenske fotografije – kandidira se posamezno. Volita se dva člana od katerih sta izvoljena tisti dva, ki bosta dobila največ glasov.

Svoje pisne predloge, morate, skupaj s soglasji h kandidaturi, najkasneje do 6.4.2018 (velja datum poštnega žiga), poslati s priporočeno pošto na naslov:

Predsednik FZS Ivo Borko

Partizanska c. 47

9250 Gornja Radgona

 

Predlog za kndidature: predlog_za_kandidature

Soglasje h kandidaturi: soglasje