FZS Volitve za mandatno obdobje 2018-2023 – ponovni poziv

V skladu s sklepom 12. tč. 7. seje IO FZS z dne, 16.3.2018, razpisujemo ponovni poziv za kandidature za ČR FZS in predstavnika FZS v Kabinetu slovovenske fotografije.

 

Svoje pisne predloge, morate, skupaj s soglasji h kandidaturi, najkasneje do 20.4.2018 (velja datum poštnega žiga), poslati s priporočeno pošto na naslov:

Predsednik FZS Ivo Borko

Partizanska c. 47

9250 Gornja Radgona

Predlog za kndidature: predlog_za_kandidature

Soglasje: soglasje